Redukcja etatu (redundancy)

Możesz zostać zredukowany, jeśli pracodawca chce zmniejszyć liczbę pracowników, lub jeśli obowiązki które wykonujesz nie są już wymagane. W każdym wypadku upewnij się, że znasz swoje prawa.

Redukcja jest rodzajem zwolnienia, które może wystąpić, gdy pracodawca chce zmniejszyć liczbę pracowników. Mogą wybrać pracowników, poprosić o ochotników lub wybrać jedno i drugie jednocześnie. Niezależnie od metody, której używają, musi być ona sprawiedliwa dla pracowników.

Niektóre metody selekcji pracowników to:

 • Weryfikacja umiejętności, kwalifikacji i ocen personelu
 • Sprawdzanie rejestrów dyscyplinarnych pracowników
 • Metoda “ostatni będą pierwszymi”, w której nowi pracownicy są brani pod uwagę jako pierwsi

Jedną rzeczą, którą wszystkie te metody mają są ze sobą wspólnego, jest to, że są poparte dowodami. Chociaż pracodawca może wybrać pracowników do zwolnienia na podstawie wyników pracy, musi to zostać udowodnione na przykład poprzez rejestry ocen lub podobną metodę, nie tylko opinię pracodawcy.

Konkretna metoda selekcji pracowników dla celu redukcji może być opisana w umowach o pracę, lub pracodawca może zastosować metodę użytą w poprzedniej sytuacji redukcji, która przyjęta była bez sprzeciwu. W tych przypadkach należy zastosować opisaną metodę lub wcześniej zastosowany proces.

Proces selekcji nie będzie konieczny, jeśli dany oddział zostanie całkowicie zamknięty, co oznacza, że wszyscy pracownicy zostaną zwolnieni.

Nieuczciwa redukcja

Jeśli pracodawca wybiera osoby z nieuzasadnionych powodów, będzie to postrzegane jako nieuczciwa redukcja. Niesłuszne jest zwalnianie na podstawie następujących kryteriów:

 • wiek
 • płeć
 • rasa
 • orientacja seksualna
 • stan cywilny
 • niepełnosprawność
 • religię lub wyznanie
 • siatka godzinowa(na przykład pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin)
 • pobieranie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego
 • ciąża
 • członkostwo lub udział w działaniach związkowych, lub ich brak
 • zaangażowanie w podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • egzekwowanie praw pracy
 • uczestniczenie w strajku lub innej akcji przemysłowej przez 12 tygodni lub krócej
 • donosy (whistleblowing)
 • bycie powiernikiem firmowego funduszu emerytalnego
 • jury duty (zasiadanie w ławie przysięgłych)

Niektóre z tych powodów są również traktowane jako dyskryminacja. Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie wybrany do redukcji lub byłeś dyskryminowany, możesz złożyć skargę do sądu pracy.

Zostałes/as poddany redukcji w zwiazku z koronawirusem (lub z jakiegokolwiek innego powodu)? Wyslij zgłoszenie – to nic nie kosztuje a być może uzyskasz odszkodowanie!

Prawa redukcji

Jeśli stoisz w obliczu redukcji, istnieje wiele praw, które mogą Ci przysługiwać. Mogą one obejmować okres wypowiedzenia, wynagrodzenie w ramach redukcji, propozycję odpowiedniego, alternatywnego zatrudnienia i czas wolny na poszukiwanie pracy. Twój pracodawca powinien również skonsultować się z Tobą lub przedstawicielem pracowników w związku z potrzebą redukcji.

Aby uzyskać pełny obraz tych praw i kiedy można się na nie powołać, zapoznaj się z naszą stroną dotyczącą wynagrodzenia i praw w ramach redukcji.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie