Umowa o pracę w UK, co powinna zawierac itp

Co to jest umowa o pracę ?

umowa o prace w UK

Umowa o pracę jest umową pomiędzy Tobą a pracodawcą dotyczącą szczegółów związanych z danym stanowiskiem. Celem tej umowy jest określenie zasad i warunków zatrudnienia, w tym praw i obowiązków. Umowa ta nie musi być rzeczywistym spisanym dokumentem (choć powinna taka być); może to być po prostu coś, co omawialiście werbalnie z pracodawcą. Ważne jest, aby pamiętać, że umowa nie może odebrać Twoich praw statutowych (np. prawa do wypłaty nie niższej niż najniższa krajowa, prawo do płatnego urlopu itp.). Jeśli pracodawca namówi Cię do podpisania umowy, która mówi, że ustawowe prawa nie obowiązują, ta część umowy będzie automatycznie nieważna.

Jednym z ważniejszych warunków domyślnych jest “wzajemne zaufanie”. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie powinien działać w taki sposób, aby podważyć stosunek pracy. Obie strony powinny unikać traktowania drugiej w nieodpowiedni lub nieuczciwych sposób, który spowoduje załamanie między nimi, gdyż pozwoliłoby to ofierze traktować umowę o pracę jako zakończoną.

Innym specyficznym rodzajem warunku domyślnego, są “zwyczaje i praktyki”. Jeśli w miejscu pracy coś odbywa się zawsze w pewien sposób , a wszyscy zaangażowani zgadzają się na to, może być to traktowane jako część umowy o pracę, nawet jeśli nie zostało zapisane. Na przykład, jeśli pracodawca zawsze płacił szczególną stawkę za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownicy powinni uznać to za coś, do czego mają umowne prawo, nawet jeśli nigdy nie zostało to spisane lub szczegółowo omawiane.

“Zwyczaje i praktyki” mogą nawet zastąpić spisane warunki zatrudnienia, jeśli kolidowały one ze sobą. Na przykład, jeśli umowa o pracę mówi, że należy złożyć miesięczne zawiadomienie, aby wziąć wolne, ale w praktyce każdy prostu zawiadamia o tym na tydzień przed, krótszy okres zawiadomienia o czas wolny może być uważany za ten zawarty w umowie.

Główne warunki i zasady zatrudnienia

W ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy, wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymania pisemnego oświadczenia opisującego najważniejsze warunki ich umowy o pracę (Particulars of employment).

Oświadczenie to powinno zawierać następujące szczegóły:

 • Twoje Imię i nazwisko i pełną nazwę pracodawcy
 • Datę rozpoczęcia pracy
 • Twoje stanowisko
 • Twoje zarobki i jak często będą one wypłacane,
 • Godziny pracy,
 • Prawo do płatnego urlopu i w jakim wymiarze Ci urlop przysługuje
 • Polityka firmy dotycząca zwolnienia chorobowego,
 • Położenie miejsca pracy, i czy możesz pracować w więcej niż jednym miejscu,
 • Szczegóły wszelkich systemów emerytalnych firmy,
 • Okres wypowiedzenia jeśli pracodawca chce Cię zwolnić, oraz okres zawiadomienia w przypadku jeśli Ty chcesz się zwolnić,
 • Procedury zwolnień dyscyplinarnych,

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie z tych informacji muszą być dostarczane w pojedynczym dokumencie. Dla przykładu, pracodawca może dostarczyć pracownikom podręczniki pracownika (Employee handbook) lub inne dokumenty, które wyjaśniają, procedury i zasady, które są powszechnie stosowane w całej firmie.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie