Zatrudnienie w UK i wyroki

Jeśli w przeszłości zostałeś skazany przez sąd, to nie zawsze musisz ten fakt ujawnić pracodawcy.

Wyrok skazujący z przeszłości niejednokrotnie znacząco utrudnia znalezienie zatrudnienia. Na szczęście, w wielu sprawach, ustawa o rehabilitacji osób skazanych oznacza, że nie trzeba ujawniać swoich wyroków, jeśli upłynęło od niego wystarczająco dużo czasu. Po czasie wyroki się zacierają.

Kiedy nie muszę ujawniać wyroków z przeszłości

Kiedy skończy się okres rehabilitacji i okres wyroku się skończył, zazwyczaj nie trzeba ujawniać poprzedniego wyroku, i również nie może być ujawniony przez nikogo innego bez zgody osoby posiadającej wyrok.

Okresy zatarcia wyroku różnią się w zależności od jego wysokości i powagi przestępstwa. 

Zatrudnienie

W swoich formularzach aplikacyjnych pracodawcy często zadają pytania dotyczące wcześniejszych wyroków. Podstawowe zasady dotyczące zacierania się wyroków polegają na tym, że w przypadku wyroków zatartych nie trzeba odpowiadać na takie pytania twierdząco. Nie mniej jednak, w przypadku pewnych zawodów ochrona taka, nie będzie miała zastosowania.

Zwolnione pytania

Poza wyłączeniem pewnych zawodów i miejsc pracy związanych z konkretnymi rodzajami prac, wyjątki z ROA wskazują również, że w przypadku zadania określonych pytań osoba fizyczna może być zobowiązana do ujawnienia swoich, nawet zatartych wyroków. Obejmuje to pytania dotyczące:

 • określenia możliwości pracy z dziećmi.
 • oceny osoby adoptującej dzieci, lub wszystkich osób pełnoletnich mieszkających z osobą ubiegającą się o adopcję.
 • zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, jeśli kandydat ubiega się o pracę w takich organizacjach, jak: jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd ds. Usług Finansowych lub urzędnik Korony.
 • Football Association, Football League lub Premier League w celu określenia, czy osoba fizyczna jest zdolna do pracy jako steward na meczach piłki nożnej.
 • określenia możliwości pracy w jednostkach w sektorze finansowym i walutowym.

W formularzu powinna się pojawić notatka, że w tym zakresie obowiązuje przymus ujawnianie wszystkich wyroków, nawet tych, które uległy zatarciu.

Wnioski o konkretne certyfikaty lub licencje wymagają ujawnienia wydanych wyroków skazujących, a organ licencjonowania może wziąć je pod uwagę. Obejmuje to licencje lub certyfikaty dotyczące np. prowadzenia taksówki czy pozwolenia na posiadanie broni.

Wyjątki zatrudnienia na podstawie ustawy o rehabilitacji przestępców

ROA jest często krytykowana z powodu dużej liczby wyjątków, co oznacza, że pracownik musi podać wszystkie swoje wyroki, zarówno zatarte, jak i nie. Zatarte wyroki skazujące lub brak ich ujawnienia mogą być uznane za wystarczające, aby pracodawca zwolnił lub ograniczał ich zatrudnienie lub odmówił im pracy.

Jednakże, gdy kandydat ubiega się o posadę, gdzie zwolnienie z ujawnienia wyroków nie obowiązuje, pracodawca musi poinformować osobę, która ubiega się o takie stanowisko, że w procesie rekrutacji, należy ujawnić wszystkie poprzednie wyroki, niezależnie od tego, jak dawno zostały wydane.

Poniżej znajdziesz niektóre z zawodów i urzędów, gdzie podczas ubiegania się o posadę, należy bezwzględnie ujawnić historię karalności:

 • prisons
 • short term holding facilities
 • young offender institutions
 • remand centers
 • removal centers
 • the Crown Prosecution Service
 • Her Majesty’s Revenue and Customs
 • the Serious Fraud Office
 • the Serious Organised Crime Agency

Inne zajęcia nie są objęte ochroną w obrębie ROA ze względu na wykonywaną pracę. W tej sytuacji osoba fizyczna może również często być zobowiązana do ujawnienia nawet swoich spędzonych wyroków. Niektóre z tych nie zaliczonych kategorii pracy to:

 • Wykonawcy, którzy prowadzą prace nad sądami lub właściwościami sądowymi
 • Każda osoba, która jako część zawodu zajmuje pomieszczenia, w których znajdują się materiały wybuchowe opatrzone świadectwem policji
 • Każdy zawód związany z zarządzaniem kliniki aborcyjnej
 • Jakiejkolwiek zawód związany z zarządzaniem zarejestrowanym domem opieki
 • Oficerowie, którzy wykonują różne rozkazy sądowe
 • Pracownicy RSPCA, których obowiązki obejmują humanitarne zabijanie zwierząt
 • Każda pozycja, której zwykłe obowiązki obejmują pracę w szkole, domu dziecka lub szpitalu dla dzieci
 • Urzędników i pracowników administracji rządowej i władz publicznych z dostępem do poufnych lub osobistych informacji lub oficjalnych baz danych
 • Wszelkie urzędy lub zatrudnienie z udziałem świadczenia usług zdrowotnych, które zazwyczaj umożliwiałyby dostęp do odbiorców tych usług zdrowotnych.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie