Związki zawodowe w UK i prawo pracy

Związki zawodowe w UK mogą pomóc swym członkom bronić swoich praw i protestować przeciwko niesłusznemu traktowaniu na wiele sposobów. Jego członkowie mają specjalne prawa związane z członkostwem, ale także obowiązki wynikające z przynależności.

Związki zawodowe to organizacje, które reprezentują pracowników w danej branży lub roli. Są tam, aby upewnić się, że ktoś negocjuje w interesie pracowników, jeśli chodzi o ich prawa wynikające z prawa pracy.

Negocjacje zbiorowe

Jeśli pracodawca uznaje konkretne zrzeszenie za reprezentujące ich siły robocze, to najprawdopodobniej będzie się z nimi konsultować w sprawie dużych zmian, które będą miały wpływ na dużą liczbę pracowników. Mogłoby to obejmować na przykład negocjacje dotyczące podwyżek płac, omówienie warunków zatrudnienia, konsultacje nad powszechnymi zwolnieniami itd.

Dyskusje między pracodawcą a związkiem są znane jako “negocjacje zbiorowe” i mogą obejmować różnych przedstawicieli różnych grup pracowników oraz umożliwić członkom związkowym głosowanie nad wnioskami. Wyniki negocjacji zbiorowych mogą mieć wpływ na sytuację w zakresie zatrudnienia wszystkich pracowników, a nie tylko członków związku.

Przedstawiciele związków zawodowych

Przedstawiciele związków zawodowych to osoby, które reprezentują związek zawodowy w danym miejscu pracy, negocjując z kierownictwem w zakresie warunków zatrudnienia pracowników i pomagają swoim kolegom w rozwiązywaniu problemów z ich pracodawcami.

Przedstawiciele związków reprezentują siły robocze w rozmowach z firmą w sprawach wynagrodzenia, warunków pracy itd. (Zob. negocjacje zbiorowe powyżej), ale mogą również pomóc Ci na indywidualnym poziomie, jeśli masz problem w pracy. Jeśli masz jakieś obawy dotyczące sposobu, w jaki pracodawca cię traktuje, możesz omówić go z przedstawicielem związkowym.

Masz również prawo do udziału przedstawiciela związku na przesłuchaniach dyscyplinarnych lub zażaleniowych. Oznacza to, że mogą oni przedstawić lub podsumować sprawę, notować dla Ciebie i dyskutować o sprawach podczas rozprawy. Nie masz do tego prawa na nieformalnym spotkaniu lub na wstępnym spotkaniu, w którym Twój pracodawca próbuje ustalić fakty sprawy. W takiej sytuacji warto jednak zapytać o zgodę na obecność przedstawiciela związku i choć pracodawca nie musi się na to zgodzić, to czasami to robi.

Twoje prawa odnośnie związków

Twoje prawa pracy odnośnie związków mają na celu zapewnienie, że masz wolność przyłączenia się, opuszczania lub odmowy udziału w związkach zawodowych.

Masz prawo wybrać związek, do którego chcesz dołączyć. Masz również prawo nie dołączyć do związku lub opuścić go, jeśli chcesz to zrobić. Możesz należeć do wielu związków.

Efektem tego jest to, że pracodawca nie może karać za Twoje zaangażowanie lub jego brak w związek zawodowy, nie może też wynagrodzić cię, ani zaoferować wynagrodzenia za to, że nie angażujesz się w żaden związek. Nie mogą cię zwolnić lub traktować inaczej niż innych z powodu członkostwa, braku, zamiaru przystąpienia, lub opuszczenia związku lub udziału w działalności związkowej.

Ta zasada dotyczy również potencjalnych pracodawców czy agencji pracy, które nie mogą narzucić swoim pracownikom / potencjalnycm pracownikom przystąpienia czy wystąpienia ze związku. Nielegalnie jest odmówienie zatrudnienia z powodu odmowy wykonania ich instrukcji w tym zakresie.

Jeśli prawa do zatrudnienia zostały naruszone w jakikolwiek sposób, zapoznaj się z naszą stroną o problemach na w pracy, aby uzyskać więcej informacji.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie