Sponsorowanie siebie jako pracownika

Co to jest samosponsorowanie / self-sponsorship/?

Termin ‘’Samosponsorowanie’’ odnosi się do wniosku o przyjazd i pracę w Wielkiej Brytanii dla własnej firmy bez potrzeby posiadania brytyjskiego sponsora. Aplikując w ramach tego schematu możesz uzyskać stały pobyt (ILR), a z czasem również obywatelstwo brytyjskie dla siebie  i Twojej rodziny. W ogromnych przyblizeniu można to porównać do starej “biznes wizy”, o która można się było starać przed wejściem Polski do Unii. 

Self-sponsorship? Dla kogo?

Jeśli jesteś odnoszącym sukcesy biznesmenem i znalazłeś okazję biznesową w Wielkiej Brytanii lub masz świetny pomysł na biznes i chcesz zbadać swoją szansę biznesową w Wielkiej Brytanii,

oraz

 • Chcesz być właścicielem firmy w Wielkiej Brytanii
 • Chcesz prowadzić, zarządzać i utrzymywać swoją firmę w Wielkiej Brytanii
 • Chcesz żyć bez obawy o utratę wizy do Wielkiej Brytanii (tj. poczucie wolności)

W takim razie ten schemat może Ci odpowiadać. Umów konsultacje aby dowiedzieć sie wiecej

Self-sponsorship – kto się kwalifikuje?

Samosponsorowanie jest otwarte dla każdego, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Posiada doświadczenie lub umiejętności lub kwalifikacje w obszarze działalności, którą chcą założyć
 • Ma pomysł na biznes lub zidentyfikował istniejący wcześniej w Wielkiej Brytanii business i chce go przejąć.
 • Posiada odpowiednie środki na wsparcie planowanej działalności w Wielkiej Brytanii

Należy podkreślić, że dla danego przedsięwzięcia biznesowego nie jest wymagana żadna minimalna ani maksymalna inwestycja. Zależy to od indywidualnych potrzeb biznesowych i może wynosić od 25 000 GBP lub więcej.

 • Idealnie byłoby, gdyby osoba osiedlona w Wielkiej Brytanii lub obywatel brytyjski przejęła obowiązki urzędnika zatwierdzającego (Authorising Officer), oraz
 • Wymogiem koniecznym jest również zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B1*

Jaka firma kwalifikuje się do samosponsorowania?

Każda firma może zakwalifikować się do ścieżki samosponsorowania.

W jaki sposób ścieżka samosponsorowania jest lepsza?

Metoda samosponsorowania może być najlepszym podejściem do pracy i życia w Wielkiej Brytanii, jeśli chcesz tam rozpocząć działalność lub rozszerzyć swoją obecną działalność zagraniczną na Wielką Brytanię. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nie ma prawdziwej „wizy samosponsorskiej”, jest to tylko sposób na wjazd do Wielkiej Brytanii w kategorii wizy dla wykwalifikowanych pracowników.

Wiza samofinansująca umożliwi ci założenie brytyjskiej firmy, która będzie sponsorować twój wjazd i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii  (z pomocą dyrektora będącego rezydentem Wielkiej Brytanii). Możesz rownież posiadać udziały w firmie i nie ma wymogu tzw. minimalnej inwestycji, w przeciwieństwie do wizy Innovator.

Jedną z najważniejszych zalet samosponsorowania jest to, że umożliwia właścicielom firm prowadzenie i zarządzanie swoimi firmami w Wielkiej Brytanii bez obawy o cofnięcie ich wizy.

Ta opcja wizowa jest najlepsza dla doświadczonych biznesmenów lub kogoś, kto zbadał rynek Wielkiej Brytanii i dostrzegł szansę na założenie tutaj nowej firmy. Aby Firma mogła Cię sponsorować, musisz najpierw uzyskać Licencję Sponsora.

Na chwile obecną w Wielkiej Brytanii istnieją 33 organizacje oferujące rekomendacje, z których tylko niewielka liczba organizacji innowatorów przyjmuje obecnie otwarte zgłoszenia. Wiele z nich mocno ogranicza publicznie dostępną część informaciji dotyczących procesu, jak rórnież wiele z nich przyjmuje zgłoszenia tylko od osób, które już są częścią ich organizacji.

W rezultacie tego ta kategoria jest skutecznie zamknięta dla zdecydowanej większości potencjalnych wnioskodawców. Niektóre organizacje certyfikujące przyznały, że albo nie są przygotowane, nie mają niezbędnych dokumentów, albo nie są jeszcze gotowe do rozpoczęcia przyjmowania wniosków o zatwierdzenie. Zanim powstała ta ścieżka imigracyjna, Home Office przekazało większości organów zatwierdzających minimalne instrukcje dotyczące ich obowiązków. Ze strony podróżującego jednak schemat ten sprawia wrażenie że nie został on należycie zaplanowany i przygotowany.

Kryteria kwalifikacyjne dla ścieżki samosponsorowania

O samosponsorowanie może ubiegać sie każdy, kto spełnia ponizsze wymogi:

 • Wnioskodawca powinien posiadać pewną wiedzę, umiejętności lub kwalifikacje w branży, w której chce otworzyć swoją firmę.
 • Kandydat musi mieć koncepcję biznesową lub znaleźć istniejącą firmę w Wielkiej Brytanii, którą chce rozwijać.
 • Wnioskodawca musi posiadać środki finansowe na prowadzenie wymarzonej firmy w Wielkiej Brytanii

Należy pamiętać, że nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty inwestycji, które należy wnieść w przedsięwzięcie biznesowe. W zależności od wymagań Twojej firmy może ona wynosić nawet 25 000 GBP.

 • Wnioskodawca zna obywatela brytyjskiego, który mieszka w Wielkiej Brytanii i może pełnić obowiązki urzędnika zatwierdzającego.
 • Kandydat musi zdać i zdać certyfikowany test języka angielskiego na poziomie B1.
 • Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Argumenty ‘’za’’ i ‘’przeciw’’ ścieżce samosponsorowania w porównaniu z wizami Innovator lub Start-up.

Self Sponsorship Visa

Innovator Visa 

Start-up Visa

Możesz być dyrektorem i 100% udziałowcem swojej firmy.

Chociaż ścieżka ta nieprzewiduje wymogu posiadania udziałów, wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że niektóre organy zatwierdzające wizy Start-Up i Innovator potrzebują części akcji firmy przed udzieleniem poparcia.

Chociaż ścieżka ta nieprzewiduje wymogu posiadania udziałów, wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że niektóre organy zatwierdzające wizy Start-Up i Innovator potrzebują części akcji firmy przed udzieleniem poparcia.

Każda firma może zakwalifikować się do ścieżki samosponsorowania

Ten ścieżka jest przeznaczona dla doświadczonych biznesmenów

Ten schemat jest dedykowany  dla nowych przedsiębiorców

List zatwierdzający (endorsement letter) nie jest wymagany

List zatwierdzający (endorsement letter) jest wymagany

List zatwierdzający (endorsement letter) jest wymagany

Brak takich wymagań

Twój pomysł na biznes musi być czymś wyjątkowym, czego jeszcze nie ma na rynku

Twój pomysł na biznes musi być czymś wyjątkowym, czego jeszcze nie ma na rynku

Ważna przez 4 lata zgodnie z warunkami wizy The UK Skilled Worker

Ważna przez 3 lata

Ważna przez 2 lata

Możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś odnoszącym sukcesy biznesmenem i znalazłeś możliwość biznesową w Wielkiej Brytanii.

Nie możesz dołączyć do firmy, która już prowadzi handel

Nie możesz dołączyć do firmy, która już prowadzi handel

Brak możliwości wypowiedzenia wizy, ponieważ jesteś swoim własnym sponsorem.

Jeśli Twój ‘’Endoresment’’ zostanie cofnięty, Twoja wiza może wygasnąć.

Jeśli Twój ‘’Endoresment’’ zostanie cofnięty, Twoja wiza może wygasnąć.

 

Na czym polega proces samosponsorowania?

Etap 1 – Załóż brytyjską firmę i złóż wniosek o licencję sponsora.

Z pomocą zarejestrowanego księgowego w Wielkiej Brytanii Twoja brytyjska firma może zostać zarejestrowana.

Uwaga: jeśli jesteś rezydentem spoza Wielkiej Brytanii, będziesz musiał początkowo wyznaczyć dyrektora z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Czas trwania około 6 do 8 tygodni.

Jak ubiegać się o licencję sponsora?

Twoja brytyjska firma będzie musiała dostarczyć co najmniej 4 z poniższych dokumentów:

 • Najnowszy wyciąg z rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii, wykazujący środki na koncie (wymagana kwota będzie zależała od rodzaju działalności, którą planujesz prowadzić)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
 • Certyfikat VAT
 • Numer PAYE i Accounts Reference Number pracodawcy.

Pozostałe informacje:

Zaleca się, aby brytyjska firma posiadała:

 • Funkcjonującą stronę internetową (jeśli dotyczy)
 • Firmowy adres e-mail
 • Biznesplan, jeśli biznes jest na wczesnym etapie
 • Schemat organizacyjny – przedstawiający aktualny personel i wakaty.
 • Pismo potwierdzające różne szczegóły dotyczące Twojej firmy, takie jak dane biznesowe, godziny pracy, wolne miejsca pracy oraz wynagrodzenie, które będziesz wypłacać.

Etap 2 – Stwórz i zapewnij swojej brytyjskiej firmie pakiet Human Resources

W ramach procesu ubiegania się o licencję sponsora musisz upewnić się, że Twoja firma posiada niezbędne zasady i procedury, aby sponsorować Cię jako wykwalifikowanego pracownika.

Czas trwania: około dwóch dni.

Etap 3 – Uzyskaj certyfikat sponsorowania, a następnie złóż aplikację o  wizę ‘’Skilled worker’’

Po zatwierdzeniu licencji sponsora brytyjskiej firmy będziesz potrzebować zdefiniowanego certyfikatu sponsorowania.

Czas trwania: Około 4 do 12 tygodni

Jakie środki powinienem przeznaczyć na inwestycję w business?

Nie ma minimalnej ani maksymalnej inwestycji; może wahać się od 25 000 GBP lub więcej.

Czy mogę być właścicielem 100% udziałów w brytyjskim biznesie i dyrektorem?

Tak, możesz mieć 100% udziałów i możesz być dyrektorem.

Kiedy muszę wykazać że dysponuję odpowiednimi środkami na inwestycje?

Wykazanie, że dysponujemy odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi inwestycję w dane przedsiewzięcie jest wymagane przez złożeniem wniosku o nadanie Licencji Sponsora do Home Office.

Jakie będzie moje stanowisko w brytyjskiej firmie?

Możesz być głównym/większościowym  udziałowcem w firmie w Wielkiej Brytanii, a stanowiska jakie możesz zajmować obejmują takie funkcje jak dyrektor zarządzający, dyrektor operacyjny i wszelkie inne istotne role, które możesz przyjąć, aby prowadzić swoją firmę.

Ile kosztuje Skilled Worker visa?

Koszty uzyskania tego typu wizy oscylują w przedziale od  464 GBP do 1408 GBP. Obowiązują dodatkowe opłaty, w tym imigracyjna dopłata zdrowotna (Health Surcharge), która obecnie wynosi 624 GBP rocznie dla dorosłych i 470 GBP rocznie dla dzieci pozostających na ich utrzymaniu.

Czy mogę podjąć inną pracę w Wielkiej Brytanii?

Jak najbardzej, istnieje możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia zgodnie z twoją kategorią stanowiska.

Co się stanie, jeśli firma nie będzie dobrze prosperować w okresie 5 lat, co stanie się z Twoim statusem wizowym/licencją sponsora?

Licencja Sponsora jest ważna przez 4 lata, po upływie 4 lat należy złożyć wniosek o odnowienie do Home Office. Tak długo, jak prowadzisz aktywną/handlową działalność, możesz zachować licencję sponsora. Jeśli firma miałaby przestać handlować, będziesz musiał zmienić kategorię imigracyjną.

Chcesz się starać o o self-sponsoring? Umów konsultacje aby dowiedzieć sie wiecej

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie