Dołączający Członek Rodziny (status osiedlenia)

Dołączający Członek Rodziny w kontekście statusu osiedlenia oznacza członka rodziny, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uzyskać status osiedlenia, przebywając tam razem z już tam mieszkającym członkiem rodziny, który posiada już status osiedlenia.
Może to być małżonek, partner, rodzic, dziecko lub inny krewny, który chce się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii, aby zamieszkać razem z członkiem rodziny, który już tam ma status osiedlenia. W celu uzyskania statusu osiedlenia dla członka rodziny wymagane jest spełnienie pewnych warunków.

Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać status osiedlenia jako Dołączający Członek Rodziny w Wielkiej Brytanii, obejmują:

  • Członek rodziny, do którego chce się przyłączyć, musi już posiadać status osiedlenia.
  • Dołączający Członek Rodziny musi przedstawić dowód swojego powiązania z rodziną, np. akt zawarcia małżeństwa datowany nie później niż 31/12/2020 lub dowód ze związek partnerski był „trwały” w tym dniu i taki pozostaje, lub akt urodzenia w przypadku dziecka
  • Dołączający Członek Rodziny musi przejść procedurę weryfikacji tożsamości.
  • Dołączający Członek Rodziny musi przedstawić odpowiednie dokumenty, w tym ważny paszport

W Wielkiej Brytanii, Dołączający Członek Rodziny oznacza małżonka lub partnera, dziecko lub rodzica członka rodziny, który już posiada status osiedlenia w Wielkiej Brytanii. Dziecko musi być pod opieką rodzica, który już posiada status osiedlenia. Rodzic musi być biologicznym lud adopcyjnym rodzicem dziecka, który już posiada status osiedlenia. Warto zauważyć, że niektóre rodzaje powiązań rodzinnych mogą wymagać dodatkowych wymogów lub ograniczeń.

Dziecko, w kontekście statusu osiedlenia oznacza dziecko biologiczne lub adoptowane w wieku poniżej 21 lat. Dziecko w wieku powyżej 21 roku zżycia musi udowodnić zależność finansowa lub wynikająca ze stanu zdrowia od rodzica. Jeśli to rodzic ma być Dołączający Członek Rodziny musi on być zależny finansowo od dziecka, które posiada status osiedlenia w UK.

Również wnuki i dziadkowie mogą być Dołączającymi Członkami Rodziny, jeśli spełniają kryteria zależności finansowej lub zdrowotnej.
W pewnych sytuacjach uzyskanie statusu jako Dołączający Członek Rodziny jest stosunkowo łatwe. Problemy jednak często się pojawiają w wypadku dzieci powyżej 21 roku życia. Jest to spowodowane tym ze np. „zależność” podlega uznaniowej ocenie pracownika Urzędu Imigracyjnego i jako taka może być błędna.

Chcesz się starać o Status Osiedlenia jako Dołączający Członek Rodziny? Umów konsultacje już teraz

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie