Wiza małżenska

Wiza małżeńska/wiza partnerska [Spouse Visa/Partner Visa] w Wielkiej Brytanii

Ten artykuł opisuje wize malzenska – ma ona sens jesli nie mozesz sie starać o dołaczenie do partnera lub współmałżonka na podstawie statusu osiedlenia. 

Ta wiza daje partnerom spoza Wielkiej Brytanii możliwość życia i pracy w Wielkiej Brytanii. O tego typu wizę rodzinną możesz ubiegać się, jeśli jesteś mężem, żoną, partnerem cywilnym, partnerem stanu wolnego (mieszkającym razem w związku od co najmniej 2 lat), narzeczonym, lub kandydatem na partnera cywilnego. W tym przypadku zawarcie związku małżeńskiego lub związku partnerskiego  w Wielkiej Brytanii powinno nastapić w ciągu 6 miesięcy od daty przybycia partnera/narzeczonego. Niektóre wymagania w ramach tego schematu są bardzo restrykcyjne, na przykład wnioskodawcy muszą osiągnąć znaczny minimalny próg dochodów/finansów, który był przedmiotem zaciekłych batalii prawnych i krytyki ze strony grup rodzinnych.

Jakie są wymagania dotyczące wizy małżeńskiej lub partnerskiej w Wielkiej Brytanii?

Aby uzyskać wizę rodzinną jako partner lub małżonek, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Ty i twój partner musicie mieć ukończone 18 lat w dniu składania wniosku.
 • Ty i twój partner nie jesteście w zakazanej relacji.
 • Ty i twój partner musicie poznać się osobiście.
 • Twój partner musi:
  • być Brytyjczykiem; lub
  • posiadać prawo osiedlenia się w Wielkiej Brytanii – na przykład ILR, status osoby osiedlonej (setteled status) lub dowód stałego pobytu; lub
  • pochodzić z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i mieć pre-setteled status – warunek konieczny: początek rezydencji partnera w Wielkiej Brytanii miał miejsce przed 1 stycznia 2021 r.; lub
  • posiadać turecką wizę biznesową lub turecką wizę pracowniczą; lub
  • mieć status uchodźcy lub ochronę humanitarną w Wielkiej Brytanii.
 • W momencie składania wniosku aplikujący jest w związku partnerskim lub małżeństwie, które są uznawane w Wielkiej Brytanii, lub jest w związku ze swoim partnerem z UK przez co najmniej 2 lata, albo jest narzeczonym, lub proponowanym partnerem cywilnym i zamierza wziąć ślub lub wejść zawrzeć związek partnerski w Wielkiej Brytanii w ciągu 6 miesięcy od przybycia.
 • Jeśli jesteś narzeczonym lub proponowanym partnerem cywilnym, musisz ubiegać się o pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii, aby umożliwić zawarcie małżeństwa lub związku partnerskiego w Wielkiej Brytanii.
 • Relacja między Tobą a Twoim sponsorem musi być autentyczna i trwała.
 • Zamierzasz mieszkać na stałe ze swoim sponsorem w Wielkiej Brytanii i masz odpowiednie zakwaterowanie bez konieczności korzystania z funduszy publicznych w tym zakresie.
 • Twój sponsor spełnia wymagania finansowe. Zwykle oznacza to posiadanie dochodu w wysokości co najmniej 18 600 GBP rocznie (wartość ta wzrasta, jeśli masz dzieci) i/lub posiadanie wystarczających oszczędności.
 • Spełniasz wymagania znajomości języka angielskiego.
 • Spełniasz wymagania dotyczące przydatności/odpowiedniości.
 • Dostarcz zaświadczenie lekarskie potwierdzające że nie jesteś chyry na gruźlicę (jeśli dotyczy).

Wstępna wiza wjazdowa jest przyznawana zazwyczaj na 33 miesiące  lub 30 miesięcy, w zależności od od tego czy aplikacja została przesłana spoza UK czy też jest to aplikacja osoby znajdującej się na terenie UK.

Jeśli składasz wniosek jako narzeczony/a lub proponowany partner cywilny, otrzymasz wizę na 6 miesięcy, która umożliwi Ci na wjazd do Wielkiej Brytanii i zawarcie tutaj małżeństwa lub związku partnerskiego), po czym możesz ubiegać się o wizę dla małżonka która zostanie wydana na okres 30 miesięcy. Po pięciu latach możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, tzw. ILR.

Ile kosztuje złożenie wniosku jako partner lub małżonek [Spouse Visa/Partner Visa]?

Koszt wizy dla małżonka/partnera w Wielkiej Brytanii wynosi 1048 GBP. Wnioskodawca ponosi dodatkowy koszt związany z imigracyjną dopłatą zdrowotną, tzw Immigration Health Surcharge, która wynosi 624 GBP rocznie. Dla aplikacji złożonych z terytorium Wiekliej Brytanii wiza małżeńska jest przyznawana na 30 miesięcy (2,5 roku), dlatego całkowita wysokość dopłaty wyniosłaby  w tym wypadku 1560 GBP za pozwolenie na pobyt.

Jeśli chodzi o małżonków lub partnerów aplikujących spoza Wielkiej Brytanii wiza małżeńska/partnerska (sklasyfikowana jako „wiza osiedleńcza” do celów odprawy wjazdowej) kosztuje 1538 GBP.

Usługa priorytetowego rozpatrzenia aplikacji, jeśli jest dostępna w kraju składania wniosku, to dodatkowy koszt w wysokości 573 GBP.

W związku z tym że dla aplikacji spoza terytorium UK wiza wydawana jest na 33 miesiące, tak więc łączna dopłata z tytułu Immigration Health Surcharge w tym wariancie wyniesie proporcjonalnie więcej, tj. 1872 GBP.

Jak długo trwa proces uzyskania wizy małżeńskiej /partnerskiej?

Niezależnie od tego, czy składasz wniosek z Wielkiej Brytanii, czy spoza niej obligatoryjne jest wypełnienie wniosku online oraz osobiste wstawiennictwo na spotkanie biometryczne.

Rozpatrzenie wniosku złożonego spoza Wielkiej Brytanii może potrwać do 24 tygodni. Usługi priorytetowe są obecnie zawieszone. Po zatwierdzeniu wniosku Twój paszport zostanie opatrzony „winietą”, która pozwoli Ci podróżować do Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe na miejsce będziesz musiał odebrać, z wcześniej wybranego urzędu pocztowego, tzw. biometryczne zezwolenie na pobyt (BRP).

Dla aplikacji złożonych z terytorium  Wielkiej Brytanii normalny standard usługi wynosi 8 tygodni. Dostępne są również usługi Super Priority.

Mimo że decyzja byłaby zwykle wydawana w ciągu 8 tygodni od spotkania biometrycznego, wydanie biometrycznego zezwolenia na pobyt zwykle zajmuje dodatkowe 7-10 dni roboczych od daty decyzji.

Jak długo możesz zostać?

Jeśli składasz wniosek jako narzeczony/a lub proponowany partner cywilny, otrzymasz 6-miesięczną wizę, która umożliwi ci wjazd do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego w Wielkiej Brytanii.

W pozostałych wypadkach otrzymasz zezwolenie na wjazd i pobyt w Wielkiej Brytanii przez 33 miesiące (zezwolenie na wjazd) lub 30 miesięcy, jeśli wniosek zostanie złożony z terytorium Wielkiej Brytanii. Możesz przedłużyć swoją wizę i potem ubiegać się o pozwolenie na osiedlenie, tzw ILR nie wcześniej  jednak niż 28 dni przed ukończeniem 60 miesięcy na wizie małżonka. Jeśli pomyślnie złożysz wniosek o osiedlenie się w Wielkiej Brytanii, będziesz wolny od ograniczeń imigracyjnych – oznacza to, że nie będzie ograniczeń czasowych w uzyskaniu pozwolenia na zamieszkanie w Wielkiej Brytanii.

Jakie dokumenty należy dołączyć do aplikacji Spouse Visa / Partner Visa?

Urzędnicy ds. wiz i imigracji w Wielkiej Brytanii (UKVI) będą chcieli zobaczyć następujące dokumenty (nie jest to wyczerpująca lista) dołączone do wniosku:

 • aktualny paszport lub inne dokumenty podróżne;
 • Twój akt małżeństwa lub związku partnerskiego;
 • Dokument brytyjskiego paszportu lub pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony twojego sponsora;
 • Dane wszystkich dzieci, które również przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii;
 • Świadectwo rozwodu dla wszystkich poprzednich małżeństw (jeśli dotyczy);
 • Szczegóły dotyczące wszelkich wyroków skazujących (jeśli dotyczy);
 • Twój numer ubezpieczenia społecznego (jeśli go posiadasz);
 • Szczegóły Twojego zakwaterowania w Wielkiej Brytanii;
 • Wyciągi bankowe pokazujące dostępne oszczędności;
 • Zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia (jeśli dotyczy);
 • Dowód spełnienia wymogu znajomości języka angielskiego
 • Zaświadczenie lekarskie że nie chorujesz na gruźlicę z zatwierdzonej przez UKVI kliniki (jeśli dotyczy).

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego

Jednym z podstawowych wymogów jaki muszą spełnić aplikujący o wizę małżeńską, czy partnerską jest  wykazanie, że spełniają wymagania dotyczące języka angielskiego w zakresie mówienia i słuchania i tak:

 • Aby złożyć pierwszą aplikację, musisz zdać zatwierdzony test z języka angielskiego w mówieniu i słuchaniu na minimalnym poziomie A1 (poziom początkujący) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) od dostawcy zatwierdzonego przez UKVI.
 • Aby przedłużyć wizę po 2,5 roku, musisz zdać zatwierdzony test z języka angielskiego w zakresie mówienia i słuchania na poziomie co najmniej A2 CEFR (który można uznać za poziom podstawowy i jest nieco trudniejszy niż A1).
 • Aby móc ubiegać się się o tzw. Indefinite Leave to Remain (ILR) musisz wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 CEFR, czyli na poziomie średniozaawansowanym.
 • Kandydaci mogą również spełnić wymagania dotyczące języka angielskiego poprzez kwalifikacje akademickie, które były nauczane w języku angielskim. Kandydaci, którzy są obywatelami kraju, w którym większość mówi po angielsku, automatycznie spełnią wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego.

Jak mogę spełnić wymagania dotyczące zakwaterowania w związku z wizą dla małżonka/partnera?

Zwykle musisz wykazać, że masz odpowiednie zakwaterowanie dla siebie i swojego partnera (oraz każdej innej osoby należącej do Twojej rodziny). Oznacza to, że przestrzeń, którą zajmujesz, nie może być przepełniona i jest dla Ciebie przystępna cenowo. Możesz być właścicielem lub wynajmować nieruchomość. Możesz nawet mieszkać gdzieś za darmo, na przykład z członkami rodziny.

W każdym przypadku nadal będziesz musiał przedstawić dowód, że w domu jest wystarczająco dużo miejsca dla Ciebie i Twojego partnera.

Jeśli nie masz domu w Wielkiej Brytanii i planujesz później zabezpieczyć nieruchomość (na przykład, jeśli przeprowadzasz się z powrotem do Wielkiej Brytanii z zagranicy), przed podróżą do Wielkiej Brytanii nadal będziesz musiał wykazać, że masz realne perspektywy na przeprowadzkę do odpowiedniego zakwaterowania.

Jakie są wymagania finansowe dotyczące wizy dla małżonka/partnera?

Aby pomyślnie złożyć wniosek jako partner lub małżonek, para musi przedstawić określone dowody potwierdzające, że mają wystarczające dochody lub środki do utrzymania się w Wielkiej Brytanii. Wymóg ten ma zastosowanie, jeśli partner dołącza do brytyjskiego sponsora z zagranicy, jeśli para już mieszka razem w Wielkiej Brytanii lub jeśli para wraca do Wielkiej Brytanii z zagranicy. Wymagane dowody zależą od indywidualnych okoliczności pary, ale ogólnie rzecz biorąc, wymóg finansowy wizy partnerskiej wynosi 18 600 GBP rocznego dochodu. Na przykład, jeśli sponsor był zatrudniony na stałe przez ponad 6 miesięcy, zarabiając stałą pensję w wysokości ponad 18 600 GBP rocznie, para może wykorzystać dowód dochodu sponsora, aby spełnić wymóg finansowy.

Aby spełnić wymóg finansowy można również wykorzystać lub połączyć dowody posiadania oszczęsności z dochodami z tytułu zatrudnienia. Jeśli wnioskodawca chce polegać wyłącznie na oszczędnościach gotówkowych, musi zatem wykazać 62 500 GBP oszczędności gotówkowych. Oszczędności muszą być przechowywane przez wnioskodawcę, jego partnera/małżonka lub parę wspólnie na koncie osobistym lub rachunku inwestycyjnym, pod warunkiem że dostęp do środków jest możliwy natychmiast.

W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, które aby spełnić wymóg finansowy, chcą polegać na dochodach z prowadzonej działalności, wymagane są dodatkowe obszerne dowody w postaci dokumentacji finansowej.

W sytuacji gdy para ma dzieci, które byłyby sponsorowane jako osoby pozostające na utrzymaniu głównego wnioskodawcy, próg finansowy zwiększa się dla każdego dziecka objętego wnioskiem. W szczególności, oprócz progu 18 600 GBP dla partnera, wymagane jest dodatkowe 3 800 GBP na pierwsze dziecko i kolejne 2 400 GBP na każde dodatkowe dziecko.

Jak ubiegać się o wizę małżeńską lub wizę partnerską w UK?

Wniosek o wizę można złożyć online, korzystając z odpowiedniego  formularza. W ramach tego procesu konieczne będzie również osobiste wstawiennictwo na tzw. spotkaniu biometrycznym w centrum składania wniosków wizowych, celem zarejestrowania danych biometrycznych (zdjęcie i odciski palców).

Będziesz musiał nie tylko poprawnie wypełnić formularz wniosku, ale także przesłać kopie wymaganych dokumentów potwierdzających, których wolumen może być bardzo obszerny.

Jeśli urzędnik rozpatrujący twój wniosek będzie miał wątpliwości co do autentyczności twojego związku, możesz zostać poproszony o udział w rozmowie wizowej małżonka. Zostaniecie zapytani o wasz związek i siebie nawzajem, aby sprawdzić, czy wasze małżeństwo jest prawdziwe, a nie fikcyjne.

Jakie są zalety posiadania wizy dla małżonka/parnera?

Rozłąka z partnerem lub współmałżonkiem może być bolesna dla Ciebie i Twoich dzieci. Jeśli zakochałeś się i poślubiłeś kogoś z Wielkiej Brytanii, uzyskanie wizy rodzinnej może pozwolić ci przyjechać do Wielkiej Brytanii i spędzić życie ze swoim partnerem lub współmałżonkiem.

Twój wniosek o wizę małżeńską/partnerską do Wielkiej Brytanii został zaakceptowany – co dalej?

Jeśli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymasz wstępna wizę wjazdową na 33 miesiące lub pozwolenie na pobyt na okres 30 miesięcy (dotyczy aplikacji przesłanych przez osoby przebywające na terenie UK) .

W przypadku ubiegania się o wizę z zagranicy, Twój paszport zostanie opatrzony z 90-dniową „winietą”, która pozwoli Ci podróżować do Wielkiej Brytanii. Potem, w ciągu 10 dni od przybycia do Wielkiej Brytanii, będziesz musiał odebrać biometryczne zezwolenie na pobyt z urzędu pocztowego, który wybrałeś podczas procesu składania wniosku.

 Jeśli złożyłeś wniosek jako narzeczony (narzeczony) lub proponowany partner cywilny, otrzymasz 6-miesięczną wizę, która umożliwi ci wjazd do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia tu małżeństwa lub związku partnerskiego.

W okresie ważności wizy będziesz mógł mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskasz pozwolenie na wjazd i pozostanie jako narzeczony lub proponowany partner cywilny).

Podczas pobytu na wizie małżeńskiej nie będziesz mieć dostępu do funduszy publicznych, ale będziesz mieć dostęp do NHS, ponieważ w ramach wniosku o wizę zapłacisz imigracyjną dopłatę zdrowotną. Chociaż możesz podróżować za granicę, będziesz musiał stale mieszkać ze swoim partnerem w Wielkiej Brytanii, aby zakwalifikować się do przedłużenia wizy lub  ubiegania się o tzw. ILR po 60 miesiącach pobytu. Powinieneś także przechowywać dowody wspólnego zamieszkania od daty przyznania wizy, na przykład rachunki, wyciągi bankowe oraz inne oficjalne pisma i korespondencję adresowaną do Ciebie i Twojego partnera we wspólnym domu.

Co w sytuacji gdy Twój wniosek o wizę małżeńską/partnerską zostanie odrzucony?

Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony jako nieważny lub z innych przyczyn, otrzymasz pismo potwierdzające decyzję. List ten potwierdzi również, czy masz prawo do odwołania. W zależności od podstaw odmowy możesz rozważyć ponowne złożenie wniosku lub zakwestionowanie decyzji, jeśli uważasz, że decyzja jest błędna lub niesprawiedliwa.

Aplikacje należące do tej kategorii mogą zostać odrzucone, jeśli nie zostaną one starannie przygotowane. Rząd brytyjski jako cel przyjął sobie zmniejszenie stopnia migracji. Aby to osiągnąć, urzędnicy imigracyjni mogą odmówić wydania wiz rodzinnych nawet z najbardziej wątpliwych powodów, tak więc tu nie ma miejsca na błąd.

W materii narzędzi odwoławczych obowiązują ograniczenia czasowe, dlatego należy jak najszybciej skontaktować się z doradcą imigracyjnym.

Jeśli przebywasz już w Wielkiej Brytanii, decyzja odmowna może potencjalnie mieć bardzo znaczący wpływ na Twój obecny status i przyszłe wnioski, dlatego warto niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej w tym zakresie.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w przypadku odmowy wydania wizy rodzinnej nie zawsze istnieje możliwość złożenia odwołania lub wniosku o przegląd administracyjny. Dlatego jedyną opcją w przypadku odmowy może być złożenie całkowicie nowego wniosku lub złożenie wniosku o tzw judicial review.

Czy mogę przełączyć się na wizę dla małżonka/partnera?

Zmiana na wizę małżeńską jest możliwa pod warunkiem, że nie przebywasz w Wielkiej Brytanii na wizie turystycznej (visitor visa) lub w ramach innego zezwolenia udzielonego na okres 6 miesięcy lub krócej. Wyjątek od tej zasady satnowi wiza narzeczeńska, która przyznawana jest  na okres 6 miesięcy, ale umożliwia zmianę na wizę małżeńśką.

Czy można przedłużyć wizę dla małżonka/partnera?

Jeśli spełniasz wymagania, powinieneś mieć możliwość przedłużenia wizy jednorazowo o 30 miesięcy (2,5 roku). Będziesz musiał przynajmniej raz przedłużyć swoją wizę, aby zakończyć swój 60-miesięczny (5-letni) okres kwalifikacyjny do osiedlenia się jako partner lub małżonek. Przedłużenie może być również konieczne, jeśli nie spełniasz w pełni wymagań dotyczących osiedlenia się po 5 latach, na przykład, jeśli nie mówisz jeszcze po angielsku na poziomie wymaganym do osiedlenia się lub jeśli nie zdasz testu Life in the UK.

Jak odnowić wizę?

Aby odnowić wizę, musisz przesłać formularz online (znany również jako formularz FLR(M)). Po uiszczeniu odpowiednich opłat aplikacyjnych będziesz musiał przesłać zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do portalu internetowego zarządzanego przez partnera handlowego Home Office, Sopra Steria (UKVCAS). Sopra Steria zarządza również spotkaniami wizowymi w Wielkiej Brytanii i musisz zarezerwować i wziąć udział w fizycznym spotkaniu, aby zarejestrować swoje dane biometryczne.

Kandydaci mają również możliwość przyniesienia dokumentacji na spotkanie biometryczne. W takim rzypadku całość dokumentacji zostanie zeskanowana i przesłana przez pracowników UKVCAS do portalu internetowego, mogą jednak obowiązywać dodatkowe opłaty w tym zakresie.

Dlaczego warto wybrać ELSG Ltd do pomocy w przygotowaniu aplikacji o wizę małżeńską / partnerską do Wielkiej Brytanii

Nasz zespół to wysoce wykwalifikowani eksperci ds. imigracji, będziemy z Tobą współpracować, aby sprawdzić, czy Twój wniosek został prawidłowo wypełniony i czy dostarczono kompletną i poprawną dokumentację.

Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że Twoje interesy będą należycie chronione, a proces ubiegania się o wizę przebiegnie bezproblemowo. Każdą aplikację przygotowujemy z najwyższą dbałością o najdrobniejsze szczegóły, co skutecznie minimalizuje ryzyko odrzucenia Twojego wniosku z powodu błędu lub pominięcia.

Zapewnimy Ci fachową poradę i reprezentację, której potrzebujesz, abyście Ty i Twój współmałżonek/partner mogli mieszkać, pracować i budować wspólną przyszłość w Wielkiej Brytanii.

 

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie