USŁUGI IMIGRACYJNE - FAQ

EEA Permanent Residence Card
– główny wnioskodawca (EU) – pobyt stały

Mogą się o nią ubiegać obywatele krajów Unii Europejskiej, przebywający w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat i spełniający wymagane warunki.


EEA Permanent Residence Card
– partner/mąż/żona/dziecko (EU) – pobyt stały

Mogą się o nią ubiegać obywatele krajów Unii Europejskiej, członkowie tej samej rodziny, przebywający w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat z lub pod opieką głównego aplikanta.


EEA Permanent Residence Card
– partner/mąż/żona/dziecko (non EU) – pobyt stały

Mogą się o nią ubiegać członkowie rodziny głównego wnioskodawcy, który jest obywatelem Unii i który spełnia wymagane warunki.


British Naturalisation – naturalizacja/obywatelstwo

Mogą się o nie ubiegać:

  • obywatele krajów Unii posiadający potwierdzenie pozwolenia na pobyt stały od przynajmniej 12 miesięcy
  • obywatele krajów Unii posiadający potwierdzenie pozwolenia na pobyt stały krócej niż 12 miesięcy, ale którzy spełniają warunki wymagana do uzyskania rezydentury od przynajmniej 6 miesięcy
  • obywatele krajów spoza Unii posiadający potwierdzenie pozwolenia na poby stały od przynajmniej 12 miesięcy
  • małżonkowie obywateli brytyjskich od przynajmniej 3 lat od złożenia aplikacji
  • inne osoby (skontaktuj się w celu otrzymania spersonalizowanej opinii)

Inne aplikacje

Prosimy o kontakt, jeśli chcesz się starać o inny rodzaj wizy/pozwolenia na pobyt.
Sprawdzenie aplikacji o EEA Permanent Residence Card i/lub British Naturalisation
Jeśli chciałbyś/chciałabyś starać się o pozwolenie na pobyt stały lub obywatelstwo brytyjskie (naturalizację) samodzielnie, ale szukasz kogoś, kto mógłby sprawdzić, czy aplikacja jest właściwie wypełniona i czy dołączone są właściwe dokumenty, prosimy o kontakt.

ELSG Ltd jest autoryzowana przez Office of the Immigration Services Commissioner do świadczenia usług imigracyjnych. Numer rejestracji 201600055. Sprawdź tu.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie