Niesłuszne zwolnienie z pracy

Niesłuszne zwolnienie z pracy w UK

Często się zdaża że zwolnienie z pracy następuje nie z winy pracownika także  bez dochowania podstawowych procedur. Znaczny odsetek  małych (a często również dużych) pracodawców ignoruje, lub nie jest swiadomych obowiązującego prawa i zwalnia pracownika np. z dnia na dzień, bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie płacąc za wypracowany urlop, a nawet potrącając z wypłaty ‘depozyt’.

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za zwolnienie z pracy, może ci ono przysługiwać w następujących sytuacjach:

 • zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia
 • niezapłacony urlop
 • brak pisemnego kontraktu potwierdzającego warunki pracy
 • niesłuszne zwolnienie z pracy
 • zwolnienie z powodu zmiany sytuacji, lub zaistnienia jednej z cech chronionych (np. z powodu ciąży, zmiany stanu cywilnego, płci czy choroby, która nosi znamiona niepełnosprawnosci)
 • wykorzystywania seksualnego
 • dyskryminacja z powodu płci, wieku, ciąży, orientacji politycznej, religijnej czy seksualnej
 • inne

Klienci często pytają jakie kwoty odszkodowania można uzyskać. Kilka przykładów poniżej:

 • Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy w UK to mniejsza z kwot £86,444 lub rocznej wypłaty brutto.
 • Statutowy limit wynagrodzenia (jeżeli pracownik zarabiał więcej to może się starać o odszkodowanie za każdy tydzień tylko do tej sumy) – £525.00
 • Minimalna suma odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy w UK w pewnych sytuacjach okreslonych w ustawie i regulacjach – £5,676

Kwoty odszkodowań za niesłuszne zwolnienie z pracy, składają się bardzo często z wielu elementów (rzadko się zdarza, żeby pracodawca pogwałcił tylko jeden zapis prawa rpacy, z zasady jest to kilka)  np., odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy (oba elementy – tzw ‘basic element‘ i ‘compensatory element‘), niewypłaconego ekwiwalentu za urlop, braku okresu wypowiedzenia, braku pisemnego uzasadnienia zwolnienia a także braku tzw Particulars of employment.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie