home blogblog

NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE Z PRACY w UK

W pracy spędzamy przynajmniej jedną trzecią swojego życia. Nic więc dziwnego, że bardzo się do niej przywiązujemy. Większość z nas bardzo boleśnie przeżywa jej utratę, już choćby dlatego, że, szczególnie w tak ciężkich czasach, zwolnienie z pracy i w konsekwencji pozbawienie źródła dochodu może oznaczać ogromne kłopoty finansowe.

Czasami zwolnienie z pracy nastepuje nie z winy pracownika i z pominięciem podstawowych procedur, które przy zwolnieniu muszą być zachowane. Większość małych (a często również dużych) pracodawców ignoruje obowiązujące prawo i zwalnia pracownika z dnia na dzień, bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie płacąc za wypracowane wakacje, a nawet potrącając z pensji ‘depozyt’.

Ponieważ okres na wniesienie sprawy do Trybunalu jest dość krótki (z reguły jednak wynosi tylko 3 miesiące), a samo prawo pracy jest dosc skomplikowane, osoba zwolniona powinna podjąć kroki prawne bardzo szybko.

Większość osób ma prawo starać się nie tylko o odszkodowanie finansowe, ale również o przywrócenie do pracy. Ale o tym, czy warto to zrobić, musisz zdecydować sam.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz domagać się przywrócenia do pracy, twój pracodawca może otrzymać nakaz ponownego zatrudnienia cię na warunkach nie gorszych niż poprzednie. Jeśli jednak preferujesz odszkodowanie finansowe, moze ci ono przysługiwać w następujących sytuacjach:

  • zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia
  • niezapłacony urlop
  • brak pisemnego kontraktu potwierdzającego warunki pracy
  • nieuzasadnione zwolnienie (np. gdy pracodawca obciąża pracownika odpowiedzialnością za swoje błędy, nie przestrzega procedur, zachowuje sie w sposób który bezpowrotnie niszczy zaufanie pracownika itp)
  • zwolnienie z powodu zmiany sytuacji pracownika (np. z powodu ciąży, zmiany miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy choroby)
  • wykorzystywania seksualnego
  • dyskryminacja z powodu płci, wieku, ciąży, orientacji politycznej, religijnej czy seksualnej
  • inne

Często się rówież zdarza, że pracownicy otrzymują do podpisania kontrakt, który twierdzi, że są osobami samozatrudnionymi (self-employed). Celem takiego dzialania jest pozbawienie pracownika podstawowych praw (np. płatnych wakacji, okresu wypowiedzenia, prawa do Statutory Sick Pay, itp). Mimo zapisów w kontrakcie, często udaje się podważyc jego ważność i uzyskać wszystkie przywileje związne ze statusem osoby zatrudnionej. Jeśli chcesz sprawdzić czy powinieneś pracować jako zatrudniony czy samo-zatrudniony, użyj naszego doradcy statusu.

Powyższa lista nie jest pełna, więc jeśli zostales zwolniony ale masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy w UK, wypełnij formę zgłoszeniową, a mowiacy po polsku prawnik skontaktuje się z Tobą.