• Godziny pracy
  Pon - Pt: 9:00 - 17:00
 • Numer telefonu
  0203 627 0223

Niesluszne zwolnienie z pracy w UK FAQ

Co to jest niesłuszne zwolnienie z pracy?

Niesłuszne zwolnienie z pracy to zwolnienie z pogwałceniem prawa. Ochrona przed niesłusznym zwolnieniem z pracy przysługuje osobom z minimalnym stażem 2 lat pracy dla danego pracodawcy. W pewnych sytuacjach minimalny staż pracy nie jest wymagany – ma to miejsce w sytuacji tzw. automatycznie niesłusznego zwolnienia z pracy

Co to jest automatycznie niesłuszne zwolnienie z pracy?

Automatycznie niesłuszne zwolnienie z pracy może mieć miejsce, nawet jeśli nie masz wymaganego stażu pracy (normalnie 2 lata dla tego samego pracodawcy). Oznacza to ze automatycznie niesłuszne zwolnienie może mieć miejsce nawet po jednym dniu pracy. Jeśli zostałeś zwolniony w związku z jednym z poniższych:

• ciąża, w tym wszystkie przyczyny związane z macierzyństwem
• rodzina, w tym urlop rodzicielski, urlop ojcowski (narodziny i adopcja), urlop adopcyjny lub urlop dla osób pozostających na twoim utrzymaniu
• występowaniem w charakterze przedstawiciela pracowników (jako związkowiec)
• występowanie w charakterze przedstawiciela związku zawodowego
• działanie jako powiernik pracowniczego programu emerytalnego
• przystąpienie do związku zawodowego lub jego brak
• bycie pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin lub na czas określony
• wynagrodzeniem i godzinami pracy, w tym regulaminem czasu pracy, urlopem i krajowa płaca minimalna
• informowaniem o nieprawidłowościach (sygnalista)

 

Czasami zwolnienie z pracy następuje nie z winy pracownika i z pominięciem podstawowych procedur, które przy zwolnieniu muszą być zachowane. Większość małych (a często również dużych) pracodawców ignoruje obowiązujące prawo i zwalnia pracownika z dnia na dzień, bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie płacąc za wypracowane wakacje, a nawet potrącając z pensji ‘depozyt’.

Ponieważ okres na wniesienie sprawy do Trybunału jest dość krótki (z reguły jednak wynosi tylko 3 miesiące), a samo prawo pracy jest dość skomplikowane, osoba zwolniona powinna podjąć kroki prawne bardzo szybko.

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za zwolnienie z pracy, może ci ono przysługiwać w następujących sytuacjach:

 • zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia
 • niezapłacony urlop
 • brak pisemnego kontraktu potwierdzającego warunki pracy
 • niesłuszne zwolnienie z pracy (np. gdy pracodawca obciąża pracownika odpowiedzialnością za swoje błędy, nie przestrzega procedur, zachowuje sie w sposób który bezpowrotnie niszczy zaufanie pracownika itp)
 • zwolnienie z powodu zmiany sytuacji pracownika (np. z powodu ciąży, zmiany miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy choroby)
 • wykorzystywania seksualnego
 • dyskryminacja z powodu płci, wieku, ciąży, orientacji politycznej, religijnej czy seksualnej
 • inne

Klieci często pytaja jakie kwoty odszkodowania można uzyskać. Kilka przykładów poniżej:

 • Maksymalna suma odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy – mniekjsza z kwot £86,444 lub rocznej wypłaty brutto
 • Maksymalny limit tygodniowego wynagrodzenia (jeżeli pracownik zarabiał więcej to może się starać o odszkodowanie za każdy tydzień bez pracy tylko do tej sumy) – £525.00
 • Minimalna suma odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy w pewnych specjalnych sytuacjach – £5,676

Warto pamiętać ze zasadzone kwoty odszkodowań za niesłuszne zwolnienie z pracy, składają się z wielu elementów np., odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy, niewypłaconego ekwiwalentu za urlop, okresu wypowiedzenia, braku pisemnego uzasadnienia zwolnienia a także braku tzw Particulars.

Przykłady odszkodowań wygranych przez nasza kancelarie, znajdują się tutaj

poniżej znajduje sie sfilmowana przez BBC egzekucja wyroku, uzyskanego przez ELSG dla naszych Klientow

Często się rówież zdarza, że pracownicy otrzymują do podpisania kontrakt, który twierdzi, że są osobami samozatrudnionymi (self-employed). Celem takiego działania jest pozbawienie pracownika podstawowych praw (np. płatnych wakacji, okresu wypowiedzenia, prawa do Statutory Sick Pay, itp). Mimo zapisów w kontrakcie, często udaje się podważyć jego ważność i uzyskać wszystkie przywileje związane ze statusem osoby zatrudnionej.

Powyższa lista nie jest pełna, więc jeśli zostales zwolniony z pracy w UK i chcesz się starać o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy w UK, wypełnij formę zgłoszeniową, a mówiący po polsku prawnik skontaktuje się z Tobą.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie