• Godziny pracy
    Pon - Pt: 9:00 - 17:00
  • Numer telefonu
    0203 627 0223

Rozsadne zmiany dla niepelnosprawnego. Praktyka

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do osoby niepełnosprawnej?

rozsadne zmiany

Jeśli pracownik jest osoba niepełnosprawna, pracodawca ma obowiązek dokonać tzw. ‘reasonable adjustments’, czyli rozsądnych zmian, które mają na celu wprowadzenie takich zmian w pracy, aby osoba niepełnosprawna mogą ja wykonywać, nie gorzej niż osoba pełnosprawna. Rozsądne zmiany dotyczą tzw. PCP, czyli Provision, Criterion, Practice.

Ustawa o Równości (Equality Act 2010) nie definiuje co to jest PCP, co pozostawia szerokie pole do interpretacji. W praktyce identyfikacja PCP sprowadza się to wskazania przez pracownika jakiejkolwiek praktyki, wymagania lub warunku, który utrudnia im prace.

Mogą to być przeszkody natury organizacyjnej (np. rota), natury fizycznej (np. brak podjazdu dla wózka inwalidzkiego), lub jakiejkolwiek innej praktyki. W tym kontekście określenie praktyka, wydaje się sugerować ze musi to być czynność powtarzalna, tak jednak być nie musi.

W sprawie Ishola v Transport for London [2020] EWCA Civ 112 Sędzia Simler zdecydował ze:

  • słowo „praktyka” kojarzy się z jakąś formą kontynuacji w tym sensie, że jest to sposób, w jaki, ogólnie rzecz biorąc, rzeczy są lub będą wykonywane
  • chociaż jednorazowa decyzja lub działanie może być praktyką, niekoniecznie nią musi być

Sędzia w swoim rozumowaniu powołał się na sprawę Nottingham City Transport v Harvey, oraz British Airways Plc v Starmer i podał następujące przykłady:

  • nieprawidłowe zastosowanie procedury dyscyplinarnej przez pracodawcę w sprawie jednej osoby, w okolicznościach, w których nic nie wskazywało na to, że pracodawca przeprowadził przesłuchanie w niewłaściwy sposób, nie byłoby praktyką, ponieważ nic nie wskazuje na to, że hipotetyczny komparator byłby w przyszłości traktowany w ten sam niewłaściwy sposób
  • decyzja o niezaakceptowaniu niektórych wzorców pracy w niepełnym wymiarze godzin, która prawdopodobnie zostanie powtórzona na wniosek innych osób, może być taka praktyką

Jak widać z powyższego już określenie czy coś jest praktyka czy nie, może nastręczać poważne trudności pracownikom. Z oczywistych powodów i w świetle powyższego testu, łatwiej jest udowodnić ze jakaś czynność jest praktyka, jeśli zdarzyła się więcej niż raz.

Jeśli masz wątpliwości czy jesteś właściwie jako osoba niepełnosprawna w pracy w UK traktowany w pracy, skontaktuj się z nami.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie